Apostolstwo Chorych

  1. Radość w niepełnosprawności i sens życia, nr 5 – maj 2007 r. , ss. 15-18 (współautor: Zofia Gerstenkornowa).