KRONIKA

Pismo Uniwersytetu Łódzkiego

1. Mądre polskie głowy,  nr 5 (99) 2006 r. , s. 32.

2. Naukowe przywłaszczanie, ibidem , s. 40-41.

3. Matematyka i artyzm, nr 2 (102) 2007, s. 30-32.

4. Bez ślubu, nr 4 (110) 2008, s.38-39.

5. Dlaczego matematyka, nr 5 (111) 2008 r., s. 42-43.

6. Rektor trudnych czasów, nr 1 (133) 2013., s. 45-46.