Głos Świętego Franciszka

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka w Łodzi

1.      Franciszkańska radość z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi (cz. 1), nr 24/2012, s.6-7.

2.      Franciszkańska radość z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi (cz. 2), nr 25/2012, s.7.