U Świętej Rodziny

Wiadomości z parafii, Wrocław

1. Wychowawcze znaczenie tradycji, nr 6 (31) lipiec – sierpień 2005 r., s.9.

2. Radość w niepełnosprawności, nr 3 (56) kwiecień-maj 2008 r., ss. 7-8 (z Zofią Gerstenkorn).