Łukaszowe Sprawy…

Miesięcznik – Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Floriana Męczennika w Łodzi

 

1.      Moja bardzo wielka wina, nr 4 (187) Rok XVII, kwiecień 2012, s. 3.

2.      Bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki, nr 5 (188), Rok XVII, maj 2012, s. 10.

3.      Czy mamy jeszcze prawo do wychowania własnych dzieci ?, nr 9 (192), Rok XVII, wrzesień 2012, s. 10-11.

4.      Czy nasz katolicyzm jest „wiejski”?, nr 10 (193), Rok XVII, październik 2012, s. 11.

5.      Wspólnota ludzka, społeczność, społeczeństwo, nr 1 (196), Rok XVIII, styczeń 2013, s.8-9.

6.      Nie bądźcie jak obłudnicy – Mt (6,16),  nr 3 (198) Rok XVIII, marzec 2013, s. 5 i 8.