Zeszyty Maryjne

  1. Niepełnosprawność i sens życia, nr 3 (57) 2007 r., ss. 28-30 (w dziale: Ścieżki życia –choroba i cierpienie), współautor: Zofia Gerstenkornowa. Otrzymaliśmy dn. 2 maja 2007 r.