Ziemia – Prace i materiały krajoznawcze

1969 – 1970

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 1972

1. Bronisław 7zwaln, ss. 180-182.