Kultura i Biznes

Magazyn Kulturalno-Społeczny

1.      List do Redakcji, styczeń-luty 2008 r., s. 19.

2.      List do redakcji, kwiecień-maj 2009 r., s. 18.

3.      Syndrom zniewolenia, lipiec-sierpień 2010 r., nr 55, s.

4.      List do redakcji, nr 60, czerwiec-lipiec 2011 r., s. 18.

5.      Życie warte wspomnienia,  nr 62, listopad-grudzień 2012 r., s. 20.

6.      Franciszkańska radość z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi, nr 63, łódź 2012, s. 4.