Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oddział Łódź

Portal: www.srk-al

8        Wzrastanie w Chrystusie i z rodziną SRK

Teksty autorskie religijno-społeczne

A.     Służyć Bogu, żyć dla szczęśliwego życia z innymi

Pkt. 22.  Aborcyjny kompromis.

Pkt. 24.  Zawód polityk

Pkt. 25.  Wstyd

Pkt. 26.  …żeśmy byli winni sami.

B.     Z miłością, racjonalnie formować (wychowywać, kształcić człowieka)

Pkt. 34.  Czy nasz katolicyzm jest „wiejski” ?

C.     Organizować życie społeczeństw i społeczności

Pkt. 17.  Bardziej umiłowali ciemność.

Pkt. 18.  Dajcie mi władzę, a ja was urządzę.