Niedziela łódzka

  1. Sprawiedliwość i etyka według mediów, 4 sierpnia 2002 r., nr 31(487) B Rok XLV, s. II
  2. Niepełnosprawni w Drzewocinach, 20 października 2002 r., nr 42(5498) B Rok  XLV, s. VIII.
  3. Słowo –Myśl –Refleksja etyczna, 7 marca 2004 r., nr 10 (570) B Rok XLVII, s. V.
  4. Dar specjalnej troski, 12 września 2004 r., nr 37 (597) B Rok XLVII, s. III.
  5. Matematyka i sens życia, 18 stycznia 2009 r., nr 3 (824), s.VI.
  6. Życie warte wspomnienia, 1 stycznia 2012 r., nr 1 (978), s. IV.
  7. Czy nasz katolicyzm jest „wiejski” ?, 20 maja 2012 r., nr 21 (998), s. VII.