Oblicza prawdy

Materiały z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 22 stycznia 2005, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 2006

  1.   Złudzenia akademickich etycznych zachowań , ss.75-102 (Artykuł zamieszczony w tomie zbiorowym)