Wędrownik

Biuletyn Krajoznawczy  RPK-PTTK, Łódź

  1. Szanowni Państwo ! – Przemówienie na XXX-lecie Oddziału Nauczycielskiego PTTK w Łodzi nr 1 (2000), s. 9.
  2. Pedagog, działacz społeczno-oświatowy, krajoznawca – Zarys życia i działalności Bronisława 1892-1969, nr 3 (2000), s. 3  (współautor: Zofia Gerstenkorn).