Oblicza iluzji

Teoria – krytyka – interpretacje,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Toruń 2003

  1.        Iluzja nazw, ss. 120-127.   (Artykuł zamieszczony w tomie zbiorowym)