Z życia Klubu

Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi

  1. Życie warte wspomnienia, styczeń 2012, s. 3-5.