Nad Odrą

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny

 1. Dziecko  Zamojszczyzny, nr 1-3 (89) 2005, Rok XV, ss.12-15.
 2. Dlaczego powinniśmy nieść pomoc osobom niesprawnym, nr 4-6 (90) 2005, Rok XV, ss. 31-32.
 3. Monodramy, nr 1 (94) 2006, Rok XVI, ss. 10-11.
 4. Wychowawcze znaczenie tradycji, nr 4-5 (97-98) 2006, Rok XVI, ss.18-20.
 5. Ein Kind aus dem Land von Zamość, nr 4-5 (97-98) 2006, ss. 20-25.
 6. Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, nr 6-8 (99-101) 2006, ss. 29-30.
 7. Czy bezdomny jest człowiekiem ?, nr 9-10 (102-103) 2006, s. 40 (okładka tylna).
 8. Gorzka komedia, nr 11-12 (104-105) 2006, ss. 37-38.
 9. Radość w niepełnosprawności i sens w niej życia, nr 1-2 (106-107) 2007, ss.8-9 (współautor: Zofia  Gerstenkornowa).
 10. Hołd Pamięci generała Władysława Andersa, nr 7-8 (112-113) 2007, ss.35-37.
 11. Naukowe przywłaszczanie, nr 9-10 (114-115) 2007, ss.42-44.
 12. Tak, tak – Nie, nie !, Aneks do nr. 9-10, 2007 – Nasz Wybór – Odpowiedzialność i Pojednanie, ss. II-III.
 13. Czy Polacy mają mądre głowy ?, nr 11 (116) 2007, s. 33.
 14. I ogólnopolska konferencja „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”, Nr 2 (119) 2008, ss.19-22.
 15. Spolegliwość, czy hipokryzja ?  nr 3-4 (120-121) 2008, ss. 30-31.
 16. Matematyka jako podstawa życia sensownego i skierowanego ku Bogu, nr 12 (129) 2008, ss.19-21.
 17. Dlaczego demografia, nr 7-8 (136-137) 2009, ss.30-33.
 18. Parady odmienności, nr 7-8 (148-149) 2010, s. 83.
 19. Syndrom zniewolenia, nr  11-12 (150-151) 2010, ss. 76-78.
 20. Syndrom sztokholmski, nr 11-12 (150-151) 2010, s. 78.
 21. Zawód polityk. Ale jaki jego zawód ?, nr 7-8 (160-161), 2011, s.75.
 22. Tak trzymać !, nr 11-12 (164-165) 2011, s. 10-11.
 23. … żeśmy byli winni sami, nr  1-2 (166-167) 2012, s. 76-77.
 24. Jest źle. Czy musi być  jeszcze  gorzej ?, nr 1-2 (166-167) 2012, s.78-79.
 25. Dajcie mi władzę, a ja was urządzę, nr 3-4-5 (168-170) 2012, s. 100-102.
 26. Radio Erewań znowu nadaje ?, nr 8-10 (174-175) 2012, s. 90.
 27. Wspólnota ludzka, społeczność, społeczeństwo, nr 11-12 (176-177) 2012, s. 76-77.
 28.  Pełnia Obłudy, nr 1-2 (178-179) 2013, s.75-77.
 29. Akademickie przemyślenia wielkopostne, nr 1-2 (178-179) 2013, s. 77-79.