Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki

www.chfpn.pl

  1. Ojciec Tomasz Rostworowski SJ, 31 marca 2009 r.
  2. Tadeusz Gerstenkorn: Iluzje akademickiej rzetelności, ss. 247-261.