Pacjent

Nasze sprawy  –  Kwartalnik

  1. Radość w niepełnosprawności i sens w niej życia, nr 3 (2008), ss. 13-15  (współautor: Zofia Gerstenkorn)
  2. Nasze starzejące się społeczeństwo – zagrożenia i nadzieje,  nr 2 (2009), ss.9-11..