Nowy Przegląd Wszechpolski

Dwumiesięcznik  Polaków w Kraju i na Obczyźnie

1.        Polska racja stanu, nr 5-6 (2003), Rok 10, ss. 25-27.

2.        Egzaminy, nr 7-8 (2003), Rok 10, ss. 44-45.

3.        Einsatz,  nr 9-10, Rok 10, ss. 25-26.

4.        Silva rerum, a w tym refleksje po, nr 11-12 (2003), ss. 36-38

5.        Chciejstwo – czyli o chęciach, którymi podobno piekło jest wybrukowane, nr 1-2 (2004), Rok 11, ss. 22-24.

6.        Po(d)chody, nr 7-8 (2004), Rok 11, ss. 32-33.

7.        Iluzje akademickiej rzetelności, nr 9-10 (2004), Rok 11, ss. 45-47.

8.        Nasze starzejące się społeczeństwo – nadzieje i zagrożenia, nr 11-12 (2004), rok 11, ss. 15-17.

9.        Boże Narodzenie na Obczyźnie (Marburg), nr 1-2 (2005), Rok 12, ss. 36-38.

10.    Herbert Hoover a Polska, nr 5-6 (2005), Rok 12, ss. 26-28.

11.    Być albo nie być, nr 9-10 (2005), Rok 12, ss. 36-38.

12.    8 marca i patriotyzm, nr 5-6 (2006), Rok 13, ss. 24-26.

13.    Czy Polacy mają mądre głowy?, nr 7-8 (2006), Rok 13, s.38.

14.    Naukowe przywłaszczanie, nr 9-10 (2006), Rok 13, ss. 43-44.

15.    Rozumni szałem !, nr 11-12 (2006), Rok 13, ss. 53-54.

16.    Zero tolerancji dla wybryków w szkołach wyższych, nr 1-2 (2007), Rok 14, s.47.

17.    Radość w niepełnosprawności i sens w niej życia, nr 3-4 (2007), Rok  14, ss. 50-51 (wspólnie z Zofią Gerstenkornową).

18.    Matematyka i artyzm, nr 5-6 (2007), Rok 14, ss. 49-50.

19.    W stronę nowego humanizmu, etyki i niepełnosprawności (Towards a New humanism, ethics and disability – Verso un nuovo umanesimo, esica e disabilita), nr 7-8 (2007), Rok 14, ss. 47-49.

20.    Hołd pamięci generała Władysława Andersa, nr 11-12 (2007), rok 14, ss. 38-41.

21.    Na kocią łapę, nr 5-6 (2008), rok 15, ss. 44-45.

22.    Polonia australijska, nr 5-6 (2008), rok 15, ss. 51-52.

23.    Dlaczego  matematyka, nr 9-10 (2008), rok 15, ss. 55-57.

24.    Kanon polityki polskiej – ale jaki ?, nr 1-2 (2009), rok 16, ss. 23-24.

25.    Ojciec Tomasz Rostworowski SJ, nr 3-4 (2009), rok 16, ss. 24-26.

26.    List do wnuczki na jej 18. urodziny, nr 5-6 (2009), rok 16, s. 57.

27.    Tworzenie klimatu to wstęp do manipulacji, nr 4-5-6 (2011), rok 18, ss.37-38).

28.    Zawód – polityk. Ale jaki jego zawód ?, nr 7-8-9 (2011), rok 18, ss. 32-33.

29.    Widziane z antypodów, nr 10-11-12  (2012), rok 19, ss. 46-48.