Życie Uczelni

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej

1. Iluzje akademickiej rzetelności, nr 89   październik 2004, ss. 24-25.