Portal: www.radiomaryja.pl

1.   Felieton akademicki: Dlaczego matematyka, cz. I  (8 minut)  26.08.2008.

2.   Felieton akademicki: Dlaczego matematyka, cz. II  (10 minut) 27.08.2008.

3.    Felieton akademicki: Dlaczego demografia, cz. I (10 minut)  1.07.2009

4.    Felieton akademicki: Zagrożenia płynące z mediów, 24.10.2009.

5.    Felieton akademicki: Wychowawcze znaczenie mediów, 4.11.2009..

6.    Felieton akademicki: Granice kompromisu, cz. I, 28.11. 2009.

7.    Felieton akademicki: Granice kompromisu, cz. II, 9.12. 2009.