Marzenia i Fakty

Kwartalnik  Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

1. Wspólnota ludzka, Społeczność, Społeczeństwo,  III kwartał 2004, s. 25.

2. Wyjątkowe dziecko Niebios, tłumaczenie literackie wiersza niemieckiego, nieznanego autora   (zamieszczonego w czasopiśmie Mitteilungen – Arbeitskreis Down-Syndrom, nr 41 (1/2003),   s. 26), ok. s. 32.

3. Dlaczego powinniśmy nieść pomoc osobom niesprawnym, II kwartał 2005, ss. 27-29.

4. Czy bezdomny jest człowiekiem ?, III kwartał 2006, s. 33.

5. Radość w niepełnosprawności i sens w niej życia, II kwartał 2007, s. 15-16 (wspólny z Zofią Gerstenkornową). Pismo wydane na targi Rehabilitacyjne 27-29 IX 07.

6. W stronę nowego humanizmu, etyki i niepełnosprawności, IV kwartał 2007, s. 22-23.

7. Podróże kształcą … , IV kwartał 2007, s.24-25.