Miłujcie się ! Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny

1. Aborcyjny kompromis,, nr 5 (2011), s. 32-33.