Głos Polski – Polish Voice

Tygodnik Polaków w Kanadzie – Toronto

  1. Czy Polacy mają mądre głowy,  nr 28,  lipiec  2006 r.(przedruk bez mojej zgody)