Portal – www.ojczyzna.pl

1. Po(d)chody, lipiec 2004

2. Chciejstwo – czyli o chęciach, którymi podobno piekło jest wybrukowane, ok.

3. Nasze starzejące się społeczeństwo – wrzesień 2004

4. Niezwykła fikcja załatwiania, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, ok.

5. Być albo nie być (wrzesień – październik 2005 r.)

6. 8 marca i patriotyzm (kwiecień 2006 r.)

7. Czy Polacy mają mądre głowy, maj – czerwiec2006 r.

8. Naukowe przywłaszczanie, sierpień 2006 r.

9. Potrzeba etycznej i patriotycznej refleksji, archiwum 2006

10.Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, listopad 2006.

11.Do Rodaka na obczyźnie. Odpowiedź na list, archiwum-2004 r.

12. Spolegliwość czy hipokryzja, 21.04. 2008.

13. Kanon polityki polskiej – ale jaki ?, 04. 01.2009 r..

14. Dlaczego demografia?, 16.07.2009 (tekst i głos).

15. Wychowawcze znaczenie mediów.