Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

1. Kongres na temat niepełnosprawności w Tunezji. [W:]  Cywilizacyjne Zagrożenia Zdrowia Dzieci i Młodzieży u Progu XXI Wieku, XXV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (1975-2001)  Wrocław 2001, s.153.

2. Dlaczego powinniśmy nieść pomoc osobom niesprawnym [W:]  Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności – XXIX ogólnokrajowy Dzień rehabilitacji dziecka, Wrocław 2006, ss. 33-37.