SPOŁECZEŃSTWO

Dwumiesięcznik: Studia, Prace badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła,  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Warszawa

1.     Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”, Łódź, 27 października 2007 r.  nr 1 (2008), ss. 109-113.