W Naszej Rodzinie

miesięcznik

1. Aborcyjny kompromis, nr 11 (22) listopad 2011, s. 20-21.

2.  … żeśmy byli winni sami,  nr 3 (26)  marzec 2012, s. 6-7.

3.  Jest źle. Czy musi być jeszcze gorzej ? nr. 3 (26) marzec 2012. s. 38-40.

4.  Przekonania. Bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki, nr 5 (28) maj 2012, s. 22- 23.

5.  Czy katolicyzm jest „wiejski” ?, nr 6 (29) czerwiec 2012, s. 16-17

6. Radio Erewań znowu nadaje ?, nr 7/8 (30/31) lipiec-sierpień 2012, s. 16-17

7. Franciszkańska radość, nr 9 (32), wrzesień 2012, s. 18-23.

8. Wspólnota ludzka, społeczność, społeczeństwo, nr 12 (35) grudzień 2012, s. 6-7.