Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

blog ksd.media.pl/blog

  1. Zawód polityk. Ale jaki jego zawód ?, 2 stycznia 2012 –  11:07
  2. … żeśmy byli winni sami,
  3. Bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki, 24 marca 2012 – 08:09.
  4. Radio Erewań znowu nadaje ?, 2 czerwca 2012 + 11: 58.
  5. Franciszkańska radość z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi, 24 lipca (wtorek) 2012, 10:41.